bireysel-terapi-3

Bireysel Terapi Nedir?

Bireysel terapi kişinin ‘içe bakış’ sürecini başlatan bir yolculuktur. Yaşamda karşılaşılan sorunlar kişinin gün sonunda ilişkilerini, duygu durumlarını, davranışlarını ve ruhsal olarak kendisini etkilemektedir. Terapi kişiye içe bakış süreçlerince onları etkileyen sorunlara veya olaylara yakından bakma, olanları yeniden anlamlandırma ve başka bir bakış açısıyla farkına varma imkanı sağlar. Gelişen bu süreç içerisinde kişiler kendilerini onarma, değiştirme ya da kabullenme gibi birtakım süreçlerden geçer.
Geçmiş anıları değiştirmek mümkün olmasa da terapilerle bu anılara yüklenen anlamları keşfetmek ve olumsuz anıları yeniden anlamlandırmak mümkündür. Bu da değişimin bir parçasıdır.
Terapist ve danışan ortak bir çalışma içerisinde danışanın iç dünyasına birlikte keşfe çıkarlar. Terapist bu süreçte danışana eşlik eder. Ona geçmişi yeniden anlamlandırmasında ve yeni bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olur. Bu evrede yapılan işbirliği danışanın iyileşmesini ve içgörü kazanmasını sağlar

Randevu Talebi

İlgili alanları doldurarak randevu talebi oluşturabilirsiniz.

Submit